โครงสร้างองค์กร
 
 
 
นายสมชาย ความหมั่น
นักบริหารงานเทศบาล 7 (ปลัดเทศบาล)
 
นางอโนทัย ชอบสว่าง
รองปลัดเทศบาล
 
นางสาวสุภัชชา ฉีกกระโทก
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
 
 


เทศบาลตำบลอรพิมพ์
ต.อรพิมพ์ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250
เบอร์โทร 044-002366 โทรสาร 044-002366
E-Mail: orrapim.md@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology