โครงสร้างองค์กร
 
 
 
นายเชน วิชาภรณ์
ผู้อำนวยการกองช่าง
 
นายมนูญ เชื่อมกระโทก
ผู้ช่วยวิศวกรโยธา
 
นายฤทธิพงษ์ ปุยกระโทก
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
 
นางสาวอันตรา ลาภกระโทก
คนงาน(ธุรการกองช่าง)
 
 


เทศบาลตำบลอรพิมพ์
ต.อรพิมพ์ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250
เบอร์โทร 044-002366 โทรสาร 044-002366
E-Mail: orrapim.md@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology