ดาวน์โหลด
 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
 
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
หัวข้อดาวน์โหลด
 - จดหมายข่าวประจำเดือน ตุลาคม 2563
 - จดหมายข่าวประจำเดือน ธันวาคม 2563
 - จดหมายข่าวประจำเดือน มกราคม 2564
 - จดหมายข่าวประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564
 
 


เทศบาลตำบลอรพิมพ์
ต.อรพิมพ์ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250
เบอร์โทร 044-002366 โทรสาร 044-002366
E-Mail: orrapim.md@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology