ดาวน์โหลด
 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
หัวข้อดาวน์โหลด
 - รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563
 
 


เทศบาลตำบลอรพิมพ์
ต.อรพิมพ์ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250
เบอร์โทร 044-002366 โทรสาร 044-002366
E-Mail: orrapim.md@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology