ดาวน์โหลด
 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
หัวข้อดาวน์โหลด
 - สถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน ตุลาคม 2563
 - สถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563
 - สถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน ธันวาคม 2563
 - สถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน มกราคม 2564
 - สถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564
 - สถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔
 - สถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔
 - สรุปผลการขอใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลอรพิมพ์
 - รายงานสรุปผลการดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรม ประจำปี 2563
 
 


เทศบาลตำบลอรพิมพ์
ต.อรพิมพ์ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250
เบอร์โทร 044-002366 โทรสาร 044-002366
E-Mail: orrapim.md@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology