ดาวน์โหลด
 แผ่นพับ เอกสารประชาสัมพันธ์
 รายงานการประเมินประสิทธิภาพ
 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
ǢǹŴ
 - รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างปี56
 - รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม2555
 - รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน2555
 - รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม2556
 - รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์2556
 - รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม2556
 - รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน2556
 - รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม2556
 - รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน2556
 - รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม2556
 - รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม2556
 - รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างจปี 57
 - ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๒๕๕๙
 - รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
 - ฐานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่1ตุลาคม2559-ธันวาคม2559และไตรมาสที่2เดือนมกราคม2560-มีนาคม2560ประจำปีงบประมาณ2560
 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ2560
 - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561
 
 


เทศบาลตำบลอรพิมพ์
ต.อรพิมพ์ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250
เบอร์โทร 044-991536
E-Mail: admin@orrapim.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology