ดาวน์โหลด
 แผ่นพับ เอกสารประชาสัมพันธ์
 รายงานการประเมินประสิทธิภาพ
 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
ǢǹŴ
 - แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2556
 - แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2557
 - แผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
 - แผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
 - แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
 - ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 - แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
 - แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2562(ผด.1)
 - แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2562(ผด.2)
 
 


เทศบาลตำบลอรพิมพ์
ต.อรพิมพ์ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250
เบอร์โทร 044-991536
E-Mail: admin@orrapim.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology