โครงการปรัปเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพคณะผู้บริหาร/สมาชิกสภา/ผู้นำชุมชน/พนักงานเทศบาลตำบลอรพิมพ์และคณะกรรมการบริหารกองทุนฯประจำปีงบประมาณ 2565

ในวันที่ 15-16 กันยายน 2565 เทศบาลตำบลอรพิมพ์ได้ดำเนินโครกงารปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพคณะผู้บริหาร/สมาชิกสภา/ผู้นำชุมชน/พนักงานเทศบาลและคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทั้ง 11 ด้าน และส่งต่อเพื่อรักษาอย่างทันเวลาให้ได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง,เพื่อสร้างพลังใจในการดูแลตนเอง, เพื่อช่วยเหลือและพัฒนาศักยภาพในการใช้ชีวิตประจำวัน

อัพเดทเมื่อ : 23-09-2022 10:19:43


 
 


เทศบาลตำบลอรพิมพ์
ต.อรพิมพ์ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250
เบอร์โทร 044-002366 โทรสาร 044-002366
E-Mail: orrapim.md@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology