โครงการป้องกันแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ประจำปี 2565

วันที่ 22 มิถุนายน 2565 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลอรพิมพ์ได้ดำเนินโครกงารป้องกันแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลอรพิมพ์ ชั้น 2 โดยได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลอรพิมพ์ และสนับสนุนวิทยากรจากโรงพยาบาลครบุรี

อัพเดทเมื่อ : 23-06-2022 10:53:02


 
 


เทศบาลตำบลอรพิมพ์
ต.อรพิมพ์ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250
เบอร์โทร 044-002366 โทรสาร 044-002366
E-Mail: orrapim.md@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology