กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลอรพิมพ์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ กองทุหนลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลอรพิมพ์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา และให้ข้อมูลการดำเนินโครกงารการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลอรพิมพ์

อัพเดทเมื่อ : 17-06-2022 11:43:02


 
 


เทศบาลตำบลอรพิมพ์
ต.อรพิมพ์ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250
เบอร์โทร 044-002366 โทรสาร 044-002366
E-Mail: orrapim.md@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology