โครงการส่งเสริมภาวะผู้นำแก่สตรีแม่บ้าน ประจำปี 2565

วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลอรพิมพ์ได้ดำเนินการจัดทำโครงการส่งเสริมภาวะผู้นำแก่สตรีแม่บ้าน ประจำปี 2565 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ความรู้และเสริมสร้างความสามัคคีให้กับกลุ่มสตรีตำบลอรพิมพ์

อัพเดทเมื่อ : 01-06-2022 10:56:07


 
 


เทศบาลตำบลอรพิมพ์
ต.อรพิมพ์ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250
เบอร์โทร 044-002366 โทรสาร 044-002366
E-Mail: orrapim.md@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology