โครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.จิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น เราทำความดี ฯ

วันที่ 8 เมษายน 2565 เทศบาลตำบลอรพิมพ์ นำโดย ท่านบุญเติบ ชัชวาลนายกเทศมนตรีตำบลอรพิมพ์ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาขิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงานเทศบาล ผู้นำชุมชน กลุ่มพัฒนาสตรีตำบลอรพิมพ์และประชาชนจิตอาสา ได้ดำเนินโครงการ จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ซึ่งจะมีการดำเนินการประจำทุกสัปดาห์ที่ 2 และ  4 ของเดือน โดยในครั้งนี้ได้ดำเนินการ บริเวณรอบ สำนักงานเทศบาลตำบลอรพิมพ์  เพิ่อร่วมกันทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ สิ่งแวดล้อม อำนวยความสะดวกและความปลอดภัย ของชุมชน  เพื่อให้ทุกภาคส่วน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชกาสร รวมทั้งประชาชนได้ร่วมกันทำกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์

อัพเดทเมื่อ : 18-04-2022 15:09:30


 
 


เทศบาลตำบลอรพิมพ์
ต.อรพิมพ์ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250
เบอร์โทร 044-002366 โทรสาร 044-002366
E-Mail: orrapim.md@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology