โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย พ.ศ 2565

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565 ท่านนายกบุญเติบ ชัชวาล นายกเทศมนตรีตำบลอรพิมพ์ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้นำชุมชน ปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ได้ส่งมอบบ้านให้กับ นางจอย จิตร์ครบุรี ตามโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย พ.ศ.2565

อัพเดทเมื่อ : 18-04-2022 14:56:15


 
 


เทศบาลตำบลอรพิมพ์
ต.อรพิมพ์ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250
เบอร์โทร 044-002366 โทรสาร 044-002366
E-Mail: orrapim.md@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology