โครงการออกให้บริการรับชำระภาษีและค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ในระหว่างวันที่ 14-22 มีนาคม 2565 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลอรพิมพ์ได้ดำเนินโครงการ ออกให้บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2565 ในเขตเทศบาลตำบลอรพิมพ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการชำระภาษีและค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยและเร่งรัดการชำระภาษีและค่าธรรมเนียนขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลอรพิมพ์และเป็นการอำนวยความสะดวก รวดเร็ว ในการชำระภาษีและค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย และช่วยละขั้นตอนในการปฏิบัติงาน พร้อมท้งตอบสนองความต้องการของประชาชน ในเขตเทศบาลตำบลอรพิมพ์ทั้ง 8 ชุมชน

อัพเดทเมื่อ : 16-03-2022 11:09:48


 
 


เทศบาลตำบลอรพิมพ์
ต.อรพิมพ์ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250
เบอร์โทร 044-002366 โทรสาร 044-002366
E-Mail: orrapim.md@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology