โครงการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ที่พึ่งพิง ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 25665 กองสวัสดิการสังคมเทศบาลตำบลอรพิมพ์ โดยการนำของท่านบุญเติบ ชัชวาล นายกเทศมนตรีตำบลอรพิมพ์  นางนงลักษณ์ บุญวาสนา ประธานกลุ่มพัฒนาสตรีตำบลอรพิมพ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการพนักงานเทศบาล ผู้นำชุมชน และ อสม. หมู่ที่ 7 ได้ดำเนินโครงการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ที่พึ่งพิง ประจำงบประมาณ 2565 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม - 30 กันยายน 2565 โดยในเดือน กุมภาพันธ์ ได้ดำเนินการมอบถุงยังชีพ ให้กับผู้ยากไร้ หมู่ที่ 7 ตำบลอรพิมพ์จำนวน 10 ราย  เพื่อเป็นการช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนผู้ยากไร้ในตำบลอรพิมพ์

อัพเดทเมื่อ : 12-03-2022 12:02:16


 
 


เทศบาลตำบลอรพิมพ์
ต.อรพิมพ์ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250
เบอร์โทร 044-002366 โทรสาร 044-002366
E-Mail: orrapim.md@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology