วันสตรีสากล 9 มีนาคม 2565

เทศบาลตำบลอรพิมพ์ และ กลุ่มพัฒนาสตรีตำบลอรพิมพ์ ร่วมกับ พัฒนาชุมชนอำเภอครบุรี คณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจน และพัฒนาทุกช่วงวัยอย่างยั่งบืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ช่วยเหลือเป็น ถุงยังชีพเยี่ยมกลุ่มเปราะบาง หมู่ที่ 1 จำนวน 3 รายเนื่องในโอกาสวันสตรีสากล

อัพเดทเมื่อ : 12-03-2022 11:37:10


 
 


เทศบาลตำบลอรพิมพ์
ต.อรพิมพ์ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250
เบอร์โทร 044-002366 โทรสาร 044-002366
E-Mail: orrapim.md@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology