โครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.วันที่ 9 มีนาคม 2565

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2565 เทศบาลตำบลอรพิมพ์ นำโดย นายบุญเติบ ชัชวาล นายกเทศมนตรีตำบลอรพิมพ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงานเทศบาล ผู้นำชุมชน กลุ่่มพัฒนาสตรีตำบลอรพิมพ์และประชาชนชาวตำบลอรพิมพ์จิตอาสา ได้ดำเนินโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. โดยการ

1. ทำความสะอาดบ้านผู้ยากไร้ หมู่ที่ 5 ต.อรพิมพ์

2.เก็บขยะสองข้างทางตั้งแต่สามแยกหนองเสือบองจนถึงบริเวณหน้าบริษัท เยนเนรัลสตาร์ช จำกัด เพื่อเป็นการพัฒนา ทำความสะอาดสองข้างทางให้สะอาด และเป็นการสร้างจิตสำนึกในการรักษาความสะอาด ไม่ท้ิงขยะข้างทางให้กับประชาชนผู้ใช้ถนนทั่วไป 

อัพเดทเมื่อ : 12-03-2022 11:31:37


 
 


เทศบาลตำบลอรพิมพ์
ต.อรพิมพ์ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250
เบอร์โทร 044-002366 โทรสาร 044-002366
E-Mail: orrapim.md@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology