ดำเนินการช่วยเหลือผู้ยากไร้ตามอำนาจหน้าที่และประชาสัมพันธ์ขอรับความช่วยเหลือจากส่วนราชการและเอกชน

วันที่2กุมภาพันธ์ 2565 หน่วนยงานปกครองอำเภอครบุรี กาชาดครบุ สภากาชาดไทย และสาธารธณสุขอำเภอครบุรีได้ออกพื้นที่ให้ความช่วยเหลือผู้ยากไร้จำนวน 2 ราย ในการนี้เทศบาลตำบลอรพิมพ์ได้ดำเนินการช่วยเหลือตามอำนาจหน้าที่ และได้ประชาสัมพันธ์ขอรับความช่วยเหลือต่างๆ จากส่วนราชการและภาคเอกชน เพื่อให้ผู้ยากไร้ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีที่อยู่อาศัยที่ถูกสุขลักษณะ เทศบาลตำบลอรพิมพ์ ขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่ให้การช่วยเหลือผุ้ยากไร้ เป็นอย่างสูง

อัพเดทเมื่อ : 04-02-2022 16:21:14


 
 


เทศบาลตำบลอรพิมพ์
ต.อรพิมพ์ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250
เบอร์โทร 044-002366 โทรสาร 044-002366
E-Mail: orrapim.md@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology