การประชุมประชาคมเพื่อขอความเห็นชอบในการปรับปรุงซ่อมแซมบ้าน ผู้ยากไร้

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 โดยท่านบุญเติบ ชัชวาล นายกเทศมนตรีตำบลอรพิมพ์ พร้อมด้วยข้าราชการพนักงานเทศบาล ได้ดำเนินการประชุมประชาคม เพื่อขอความเห็นชอบในการปรับปรุงซ่อมแซมบ้าน นางจอย จิตร์ครบุรี ผู้ยากไร้ หมู่ที่ 5 เพื่อให้ผู้ยากไร้ ดังกล่าวมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีที่อยู่อาศัยที่ถูกสุขลักษณะ 

อัพเดทเมื่อ : 04-02-2022 15:41:31


 
 


เทศบาลตำบลอรพิมพ์
ต.อรพิมพ์ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250
เบอร์โทร 044-002366 โทรสาร 044-002366
E-Mail: orrapim.md@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology