โครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2565

เทศบาลตำบลอรพิมพ์ร่วมกับเครือข่ายกลุ่มอนุรักษ์ลำน้ำมูลอำเภอครบุรี ได้ดำเนินโครงการ รักน้ำ รักป่า รักแผ่นดิน โดยได้รับการสนับสนุนจาก บริษัทเยนเนรัลสตาร์ช จำกัด ได้รับการอนุเคราะห์ในการดำเนินการขุดลอก ได้ออกค่าแบล็คโค พร้อมคนขับรถ พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง โดยจะทำการขุดลอกคลองนำ้จากสะพานบ้านดอนกรูด ถึงคลองน้อย หมู่ 8 ระยะทาง ประมาณ 7 กิโลเมตร ระยะเวลาในการดำเนินการ 45 วัน วันที่ 20 ธันวาคม2564 ถึงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 ได้รับความร่วมมือ จาก ท่านนายกบุญเติบ ชัชวาล นายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้นำชุมชน  วัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมบริเวณลำคลองในตำบลอรพิมพ์ กำจัดผักตบชวาและวัชพืชในลำคลอง เพื่อให้ประชาชนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรราชาติสร้างจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม

อัพเดทเมื่อ : 06-01-2022 16:00:47


 
 


เทศบาลตำบลอรพิมพ์
ต.อรพิมพ์ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250
เบอร์โทร 044-002366 โทรสาร 044-002366
E-Mail: orrapim.md@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology