โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่2565 (7วันอันตราย)

เทศบาลตำบลอรพิมพ์ โดยนายบุญเติบ ชัชวาล นายกเทศมนตรีตำบลอรพิมพ์ /ผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัยทางถนนตำบลอรพิมพ์ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ อปพร. และข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลอรพิมพ์ ได้เปิดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 (7วันอันตราย) ในระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2565

อัพเดทเมื่อ : 06-01-2022 15:43:35


 
 


เทศบาลตำบลอรพิมพ์
ต.อรพิมพ์ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250
เบอร์โทร 044-002366 โทรสาร 044-002366
E-Mail: orrapim.md@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology