โครงการปรับปรุงจัดทำฐานภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2565

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองกคลัง เทศบาลตำบลอรพิมพ์ ได้ดำเนินโครงการปรับปรุงจัดทำฐานภาษีออกสำรวจข้อมูลที่ดินและส่่ิ่งปลูกสร้างและภาษีป้ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยการออกพื่นที่สำรวจข้อมูลแต่ละหมู่บ้านในตำบลอรพิมพ์ เพื่อเป็นความถูกต้องและเป็นฐานข้อมูลในการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลตำบลอรพิมพ์ต่อไป

อัพเดทเมื่อ : 06-01-2022 14:59:04


 
 


เทศบาลตำบลอรพิมพ์
ต.อรพิมพ์ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250
เบอร์โทร 044-002366 โทรสาร 044-002366
E-Mail: orrapim.md@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology