กิจกรรมตรวจเยี่ยมศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนตำบลอรพิมพ์

วันที่ 21 ธันวาคม  2564 เวลา 10.00 น. คณะของอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนตำบลอรพิมพ์ เพื่อให้คำแนะนำการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์พร้อมกับรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

อัพเดทเมื่อ : 06-01-2022 14:39:08


 
 


เทศบาลตำบลอรพิมพ์
ต.อรพิมพ์ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250
เบอร์โทร 044-002366 โทรสาร 044-002366
E-Mail: orrapim.md@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology