โครงการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ที่พึ่งพิง ประจำปีงบประมาณ 2565

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม  2564 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลอรพิมพ์ โดยการนำของท่านบุญเติบ ชัชวาล นายกเทศมนตรีตำบลอรพิมพ์ ท่านนงลักษณ์ บุญวาสนา ประธานกลุ่มสตรีตำบลอรพิมพ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และผู้นำชุมชน และ อสม. หมู่ที่ 2 บ้านอรพิมพ์ ได้ดำเนินโครงการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ที่พึ่งพิง ประจำปีงบประมาณ 2565  ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 -30 กันยายน 2565 โดยในเดือน  ธันวาคม ได้ดำเนินการมอบถุงยังชีพให้กับผู้ยากไร้ หมู่ที่ 2 ตำบลอรพิมพ์ เพื่อเป็นการช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนผู้ยากไร้ในตำบลอรพิมพ์

อัพเดทเมื่อ : 06-01-2022 14:24:44


 
 


เทศบาลตำบลอรพิมพ์
ต.อรพิมพ์ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250
เบอร์โทร 044-002366 โทรสาร 044-002366
E-Mail: orrapim.md@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology