การตรวจหาเชื้อ ไวรัส โควิด 19 (ATK) ให้กับนักเรียนและบุคลากรของโรงเรียน

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เทศบาลตำบลอรพิมพ์ ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนารากอรพิมพ์ และโรงเรียนทุกโรงเรียนในตำบลอรพิมพ์ ได้ดำเนินการตรวจหาเชื้อโควิด 19 (ATK) ให้กับนักเรียนและบคุลากรของโรงเรียนทุกคน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน ตามมาตรการควบคุมโรคฯ และป้องกันการแพร่เชื้อโรคโควิด 19                 

อัพเดทเมื่อ : 23-12-2021 11:59:40


 
 


เทศบาลตำบลอรพิมพ์
ต.อรพิมพ์ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250
เบอร์โทร 044-002366 โทรสาร 044-002366
E-Mail: orrapim.md@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology