การประชุมสภาเทศบาลตำบลอรพิมพ์ สมัยสามัญที่ 3/2564 ครั้งที่ 1

ในวันที่ 25 พฤศจิการยน 2564  นายประทวน  ไสวครบุรี ประธานสภาเทศบาลตำบลอรพิมพ์ได้ดำเนิการจัดการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 โดยมีนายบุญเติบ ชัชวาล นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และหัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน  ณ ห้องปรชุมสภาเทศบาลตำบลอรพิมพ์

อัพเดทเมื่อ : 23-12-2021 11:31:48


 
 


เทศบาลตำบลอรพิมพ์
ต.อรพิมพ์ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250
เบอร์โทร 044-002366 โทรสาร 044-002366
E-Mail: orrapim.md@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology