โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทงตำบลอรพิมพ์ 19 พฤศจิายน 2564

โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทงตำบลอรพิมพ์ ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ณ ท่าน้ำวัดบ้านหนองเสือบองหนองโสมง เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีการลอยกระทงของคนไทย ภายใต้มาตรการควบคุและการป้องกันโรคโควิท -19 

อัพเดทเมื่อ : 23-11-2021 14:15:50


 
 


เทศบาลตำบลอรพิมพ์
ต.อรพิมพ์ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250
เบอร์โทร 044-002366 โทรสาร 044-002366
E-Mail: orrapim.md@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology