โครงการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ที่พึ่งพิง ประจำปีงบประมาณ 2565 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565

วันที่ 17 พ.ย. 2564 กองสวัสดิการสังคม โดยการนำของท่านบุญเติบ ชัชวาล คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล แลผู้นำชุมชน ได้ดำเนินโครงการสงเคราะห์ผู้ยากไร้พึ่งพิง ประจำปีงบประมาณ 2565 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564-30 กันยายน 2565 โดยในเดือน พฤศจิกายน 2564 ได้ดำเนินการมอบถุงยังชีพ ให้กับผุู้ยากไร้ หมู่ที่ 1 ต.อรพิมพ์ เพื่อเป็นการช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนผู้ยากไร้ในตำบลอรพิมพ์

อัพเดทเมื่อ : 23-11-2021 14:09:14


 
 


เทศบาลตำบลอรพิมพ์
ต.อรพิมพ์ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250
เบอร์โทร 044-002366 โทรสาร 044-002366
E-Mail: orrapim.md@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology