โครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.จิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น เราทำความดี ฯ

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 เทศบาลตำบลอรพิมพ์ โดยท่านบุญเติบ ชัชวาล นายกเทศมนตรีตำบลอรพิมพ์ พร้อมด้วยสมากชิกสภาเทศบาล พนักงานข้าราชการ และประชาชนจิตอาสาตำบลอรพิมพ์ ได้ดำเนินโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. จิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันทำกิจกรรมบำเพ็ยประโยชน์ใชุมชน วัดต่าง ๆ ในตำบลและเพื่อเป็นการสร้างความสามัคคีให้กับคนในชุมชน ซึ่งจะมีการดำเนินโครงการทุกสัปดาห์ที่ 2 และ4 ของเดือน ตลอดทั้งปี

อัพเดทเมื่อ : 23-11-2021 13:54:23


 
 


เทศบาลตำบลอรพิมพ์
ต.อรพิมพ์ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250
เบอร์โทร 044-002366 โทรสาร 044-002366
E-Mail: orrapim.md@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology