นายกเทศมนตรี และคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลอรพิมพ์มอบถงยังชีพจากสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย

งสนสังคมสงเคราะห์ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลอรพิมพ์ วันพุธที่ 27 ตุลาคม 2564 เวลา 12.30 นำโดยท่านนายกบุญเติบ ชัชวาล และคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาลตำบลอรพิมพ์ดำเนินการลงพท้นทีี่่มอบถุงยังชีพจากสมาคมประคมคนตาบอดไทย ใหแก่ผู้พิการทางการมองเห็น ในเขตพื้นที่ตำบลอรพิมพ์ จำนวน 2 ราย

อัพเดทเมื่อ : 23-11-2021 11:55:45


 
 


เทศบาลตำบลอรพิมพ์
ต.อรพิมพ์ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250
เบอร์โทร 044-002366 โทรสาร 044-002366
E-Mail: orrapim.md@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology