การประชุมประชาคมระดับตำบลในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

ตามที่คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาตำบลอรพิพม์ได้พิจารณาจัดทำร่างแผนพัฒาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ได้จัดการประชุมในวันพุธที่ 21 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลอรพิมพ์ ชั้น 2 เพื่อร่วมคิดร่วมทำร่วมตัดสินใจร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ร่วมกันแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ไขปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นและจัดลำดับความสำคัญของโครงการ ในการจัดทำแผนพัฒนา

อัพเดทเมื่อ : 27-10-2021 14:23:28


 
 


เทศบาลตำบลอรพิมพ์
ต.อรพิมพ์ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250
เบอร์โทร 044-002366 โทรสาร 044-002366
E-Mail: orrapim.md@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology