โครงการฝึกอบรมป้องกันและบรรเทาสารธารณะภัยให้กับ โรงเรียน วัดและชุมชนในพื้นที่

เทศบาลตำบลอรพิมพ์ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดำเนินโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัย ให้กับ โรงเรียนวัดและชุมชนในพื้นที่ ได้แก่วัดนารากอรพิมพ์ วัดเขาหัวแหวน วัดชัยเกษมธรรมมาวาส  วัดบ้านหนองเสือบอง วัดอรพิพม์ เพื่อเป็นการป้องกันและระงับอัคคีภัย ในชุมชนและวัดแบบวิถีใหม่ (New Normal) ในระหว่างวันที่ 13-17 กันยายน 2564

อัพเดทเมื่อ : 06-10-2021 11:42:25


 
 


เทศบาลตำบลอรพิมพ์
ต.อรพิมพ์ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250
เบอร์โทร 044-002366 โทรสาร 044-002366
E-Mail: orrapim.md@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology