มอบสิ่งของยังชีพให้กับผู้ยากไร้ในตำบล จำนวน 10 ราย

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2564 นายบุญเติบ  ชัชวาล นากเทศมนตรีตำบลอรพิมพ์ ได้มอบหมายให้รองนายกเทศมนตรี นางมาลาศรี  ทอนสูงเนิน พร้อมด้วย นางอโนทัย ชอบสว่าง รองปลัดเทศบาล ,นางอภิญญา  แสนมี  อผ.กองสวัสดิการสังคม และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลอรพิมพ์ ออกพื้นที่เพื่อมอบสิ่งของยังชีพให้กับผู้ยากไร้ในตำบล จำนวน 10 ราย

อัพเดทเมื่อ : 15-06-2021 15:08:52


 
 


เทศบาลตำบลอรพิมพ์
ต.อรพิมพ์ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250
เบอร์โทร 044-002366 โทรสาร 044-002366
E-Mail: orrapim.md@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology