ฉีดพ่นหมอกควันให้กับสถานศึกษาในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลอรพิมพ์ เพื่อเป็นการป้องกันโรคไข้เลือดออก และเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน

เทศบาลตำบลอรพิมพ์ร่วมกับสถานศึกษาในพื้นที่และอาสามสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อสม. ได้ออกดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันให้กับสถานศึกษาในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลอรพิมพ์ เพื่อเป็นการป้องกันโรคไข้เลือดออก และเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน

อัพเดทเมื่อ : 15-06-2021 15:16:15


 
 


เทศบาลตำบลอรพิมพ์
ต.อรพิมพ์ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250
เบอร์โทร 044-002366 โทรสาร 044-002366
E-Mail: orrapim.md@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology