ออกพื้นที่รังวัดที่ดินสาธารณะสระน้ำค้าง ม. 1 เพื่อขอออกเอกสารหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง (น.ส.ล.)

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2564 เทศบาลตำบลอรพิมพ์ โดยนายบุญเติบ  ชัชวาล นายกเทศมนตรีตำบลอรพิมพ์ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลอรพิมพ์ นางอุไร ยิ่งรัมย์ และ นายชัยศิริ ชุมแสง ปลััดอำเภอครบุรี พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลตำบลอรพิมพ์ กำนันตำบลอรพิมพ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 พร้อมด้วยพนักงานเทศบาลตำบลอรพิมพ์  ร่วมกันออกรังวัดที่ดินสาธารณะสระน้ำค้างหมู่ 1 เพื่อขอเอกสารหนังสือสำคัญ สำหรับที่หลวง (น.ส.ล.) โดยได้รับความอนุเคระห์จากเจ้าหน้าที่กรมที่ดินลงพื้นที่ตามโครงการรังวัดออกและตรวจสอบหนังสือสำหรบที่หลวง ประจำปีงบประมาณ 2564

อัพเดทเมื่อ : 15-06-2021 15:25:01


 
 


เทศบาลตำบลอรพิมพ์
ต.อรพิมพ์ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250
เบอร์โทร 044-002366 โทรสาร 044-002366
E-Mail: orrapim.md@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology