จัดกิจกรรม Big Cleaning (กิจกรรม 5ส.) เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปี 2564

เทศบาลตำบลอรพิมพ์ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม Big Cleaning day  กิจกรรม 5 ส. เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลักษ พระบรมราชินี ประจำปี 2564 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติยศเนื่องในโอกาศวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ  เพื่อเป็นการส่งเสริมให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ และพนักงานเทศบาล ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบสำนักงานเทศบาลตำบลอรพิมพ์ เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีวินัยต่อการรักษาความสะอาดในสถานที่ราชการ สร้างความสามัคคีในองค์กร และมีจิตสาธารณะ

อัพเดทเมื่อ : 15-06-2021 15:54:30


 
 


เทศบาลตำบลอรพิมพ์
ต.อรพิมพ์ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250
เบอร์โทร 044-002366 โทรสาร 044-002366
E-Mail: orrapim.md@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology