กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลอรพิมพ์ มอบเงินสวัสดิการแก่สมาชิก

เมื่อวันที่12 พฤษภาคม 2564 งานกองทุนสวัสดิการสังคม ได้มอบเงินสวัสดิการให้แก่สมาชิก กรณีเสียชีวิต ณ วัดอรพิมพ์ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 ราย

และที่สำนักงานเทศบาลตำบลอรพิมพ์ จำนวน 2 ราย 

อัพเดทเมื่อ : 13-05-2021 15:36:02


 
 


เทศบาลตำบลอรพิมพ์
ต.อรพิมพ์ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250
เบอร์โทร 044-002366 โทรสาร 044-002366
E-Mail: orrapim.md@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology