การประชุมสภาเทศบาลตำบลอรพิมพ์ครั้งแรก ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔

การประชุมสภาเทศบาลตำบลอรพิมพ์ ครั้งแรก นายอำเภอครบุรีกล่าวเปิดการประชุมสภาเทศบาตำบลอรพิมพ์ ให้แนวทางการปฏิบัติหน้าที่แก่สมาชิกสภาเทศบาลตำบลอรพิมพ์  ประธานสภาชั่วคราวนำกล่าวคำปฏิญาณตน ดำเนินการเลือกประธานสภา  รองประธานสภา และเลขานุการสภา กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔  และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๔

อัพเดทเมื่อ : 06-05-2021 17:05:33


 
 


เทศบาลตำบลอรพิมพ์
ต.อรพิมพ์ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250
เบอร์โทร 044-002366 โทรสาร 044-002366
E-Mail: orrapim.md@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology