โครงการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลอรพิมพ์ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

เทศบาลตำบลอรพิมพ์ได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลอรพิพม์ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ในวัน ที่ 25 มีนาคม 2564

เพื่อเพิ่มพูนทักษะความรู้ ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานให้กับเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง ดำเนินการเลือกตั้งได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง และสามารถลดความผิดพลาดได้มากที่สุด

อัพเดทเมื่อ : 29-04-2021 11:11:49


 
 


เทศบาลตำบลอรพิมพ์
ต.อรพิมพ์ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250
เบอร์โทร 044-002366 โทรสาร 044-002366
E-Mail: orrapim.md@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology