โครงการออกให้บริการรับชำระภาษีป้ายและค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ 2564

งานจัดเก็บรายได้ออกให้บริการรับชำระภาษีป้ายและค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บภาษและค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยและเร่งรัดการจัดเก็บภาษีป้ายและค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลอรพิมพ์   และช่วยลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานพร้อมทั้งตอบสนองความต้องการของประชาชน ในเขตเทศบาลตำบลอรพิมพ์ทั้ง 8 ชุมชน 

อัพเดทเมื่อ : 17-03-2021 13:48:58


 
 


เทศบาลตำบลอรพิมพ์
ต.อรพิมพ์ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250
เบอร์โทร 044-002366 โทรสาร 044-002366
E-Mail: orrapim.md@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology